Ergotherapie is een paramedisch beroep, dat cliënten leert zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen in eigen woon-, leef- en werkomgeving. Simpel gezegd: zelfstandigheidstraining.

Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten, wassen/aankleden, huishoudelijke taken, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk of op het gebied van arbeidsre-integratie en energieverdeling. Het werkterrein van de ergotherapeut is breed. Kinderen, volwassenen en ouderen kunnen bij de ergotherapeut terecht met uiteenlopende problemen.

De ergotherapiebehandeling zal altijd starten met een intake (kennismaking), waarin duidelijk wordt welke problemen u ervaart in het dagelijks handelen. Vervolgens zal er een behandelplan met behandeldoelen gemaakt worden. Aan het eind zal de behandeling worden geëvalueerd.

Handig om te weten is dat ergotherapie wordt vergoed vanuit uw basisverzekering, maar liefst 10 uur per kalenderjaar.

Tip! Bekijk ook even dit filmpje over ergotherapie: https://www.youtube.com/watch?v=43SxINoM-uk

Mocht u nog vragen hebben, neem dan vooral even contact met ons op!